Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

home home home

Dokumenty


Prawo harcerskie

Hymn Harcerski

Modlitwa Harcerska

O drużynie i patronie

Próba na Ćwika

Próba na Młodzika

Próba na Wywiadowcę

Warunki przyjęcia do drużyny

Warunki utworzenia zastępu w I TDH

Zgoda na przynależność do drużyny