Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

home home home

Finanse - informacje

1. Dane do Faktury:

ZHR Okręg Wielkopolski ul. Św. Marcin 30, 61-805 Poznań NIP: 7781347103

2. Konto 1 TDH Puszcza - 71 1090 1346 0000 0001 4747 8114

3. Konto 1 TDH Wliki - 69 1090 1476 0000 0001 3077 8136