Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

home home home

Informacje dla rodziców

Drodzy rodzice wierzymy, że zależy nam wszystkim na dobrym wychowaniu naszych dzieci. Niejednokrotnie jednak zbyt duży nacisk kładziemy na zdobywanie wiedzy, różnego rodzaju kółka przedmiotowe, dokształcanie indywidualne itp. Jednocześnie obserwujemy, że nasze dzieci zaczynają realizować pewien schemat eliminując ze swojego życia samodzielne myślenie i wnioskowanie.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wychodzi naprzeciw naturalnym potrzebom naszych dzieci. Podczas zabaw i gier harcerskich młodzi ludzie między innymi:

1.Nabywają umiejętności orientowania się w terenie
2.Posługiwania się mapą i kompasem
3.Uczą się współpracy w grupie
4.Poznają co to jest służba
5.Uczą się dyscypliny i odpowiedzialności
6.Nabierają pewności siebie
7.Uczą się miłości do własnej ojczyzny i kościoła

ZHR jest stowarzyszeniem, którego członkowie, w tym instruktorzy działają społecznie, nie pobierając za swoją pracę wynagrodzenia.