Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

home home home

Kadra I Trzcianeckiej Drużyny Harcerzy
"Wilki"


pwd. Łukasz Zakrzewski HO
tel. 503 675 174
e–mail: luk.296.luk@onet.pl