Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

home home home

Wzór proporca ZASTĘPU


Wymiary proporca zastępu to 25 cm na 40 cm na 40 cm,
materiały na stronę prawa do odbioru u drużynowego.

Wzór do pobrania