Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

home home home

Stopnie - wymagania


Próba na mundur

Próba na chustę

Wymagania na stopnie

Tropicielka:karta sprawności, techniki, wiedza

Wymagania na Leśny dzwonek (na obozie)