Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

home home home

Zgoda - oświadczenia


Harcerka – zgoda na przynależność do drużyny

Harcerz - zgoda na przynależność do drużyny